Rezsicsökkentési tájékoztató
2018. augusztus 14. 08:35 - admin

 

LAKOSSÁGI FELHÍVÁS

a téli rezsicsökkentés korábbi intézkedéseiben nem részesült háztartások részére

Magyarország Kormánya a téli rezsicsökkentés végrehajtását követően szükségessé váló további intézkedésekről szóló 1364/2018. (VII. 27.) Korm. határozatában egyetértett azzal, hogy a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások is egyszeri természetbeni támogatásban részesüljenek. Tehát a támogatás kifizetése nem pénzben történik, hanem természetben, továbbá a támogatás összege nem fedezi a szállítási és darabolási költségeket.

A támogatás igénylése érdekében háztartásonként egy darab igénybejelentő nyilatkozatot kell kitölteni, amelyet legkésőbb 2018. október 15. napjáig lehet benyújtani a Tokodi Polgármesteri Hivatalhoz (2531 Tokod, Kossuth Lajos utca 53.). A határidő elmulasztása jogvesztő. Az igénybejelentő nyilatkozaton rögzíteni szükséges az igényelt fűtőanyag fajtáját, amely később nem módosítható.

Háztartás alatt a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdésének f) pontja szerint az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége értendő. Tehát az igénylő személynek az adott háztartás a bejelentett lakhelye vagy a bejelentett tartózkodási helye, amelyet az érvényes lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal (lakcímkártya) kell igazolni.

Az igénybejelentést az a Tokod közigazgatási területén élő, az adott háztartásban bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személy nyújthatja be, akinek a háztartásában élő személyek közül senki nem részesült még rezsicsökkentésben, és erről az igénylőnek büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozatot is kell tenni.

Az igénybejelentés feltétele a bejelentő részéről annak tudomásulvétele, hogy az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság jogosult ellenőrizni, hogy a bejelentő háztartása korábban nem részesült téli rezsicsökkentésben.

Nem felel meg a feltételeknek az a háztartás, amely a téli rezsicsökkentés korábbi intézkedéseiben már részesült, azaz az egyetemes szolgáltatást igénybe vevő lakossági földgázfogyasztók részére biztosított téli rezsicsökkentésről szóló 37/2018. (III.8.) Korm. rendelet szerinti fogyasztásnövekedés finanszírozását segítő juttatásban részesült lakossági fogyasztó vagy fogyasztói közösség, illetve a fűtési célú távhőszolgáltatást igénybe vevő lakossági felhasználók részére biztosított téli rezsicsökkentésről szóló 39/2018. (III.12.) Korm. rendelet szerinti, a téli fogyasztási időszakban bekövetkező fogyasztásnövekedés finanszírozását segítő árkompenzáció jóváírásban részesült, távhőszolgáltatást igénybe vevő lakossági fogyasztó. A kizárólag elektromos fűtési móddal rendelkező háztartások nem jogosultak az igénybejelentésre.

Az igénybejelentés formanyomtatvány a település honlapján megtalálható, valamint papír alapon a Polgármesteri Hivatal Titkárságán (2531 Tokod, Kossuth Lajos utca 53.).

A kitöltött „Igénybejelentő nyilatkozat a téli rezsicsökkentés végrehajtását követően szükségessé váló további intézkedésekről szóló 1364/2018. (VII. 27.) Korm. határozatban foglalt háztartások részére” elnevezésű formanyomtatványt személyesen a Tokodi Polgármesteri Hivatal Titkárságán, Balogh Erika szociális ügyintézőnél (2531 Tokod, Kossuth Lajos utca 53.), valamint a Tokodi Polgármesteri Hivatal Kirendeltségein (25321 Tokod, Ady Endre utca 1. /Liszt Ferenc Művelődési Ház/, valamint 2531 Tokod, Vájár utca 12. /Közösségi Ház/), Tóth Vilmosné ügyfélszolgálati munkatársnál, ügyfélfogadási időben, vagy postai úton a Tokodi Polgármesteri Hivatalnak címezve (2531 Tokod, Kossuth Lajos utca 53.) lehet benyújtani.

Adatlap letöltése!

Ügyfélfogadás a Polgármesteri Hivatalban:

- Hétfő 8.00 órától – 18.00 óráig

- Szerda: 8.00 órától – 16.30 óráig

- Péntek: 8.00 órától – 12.00 óráig

Ügyfélfogadás a Tokod-Üveggyári Kirendeltségen:

- Hétfő 8.00 órától – 18.00 óráig

- Kedd: 8.00 órától – 15.30 óráig

- Csütörtök: 8.00 órától – 15.30 óráig

Ügyfélfogadás a Tokod-Ebszőnybányai Kirendeltségen:

- Szerda: 8.00 órától – 16.30 óráig

 

Tokod, 2018. augusztus 13.

 

dr. Gál Gabriella

jegyző