Ma 2019. március 21. Csütörtök Benedek napja van.
Széchenyi 2020

Választás 2018

E-ügyintézés

Belvizek megelőzése

area area area area area

Keresés a hírekben
Tájékoztató

Eseménynaptár
2019. március
HKSzCsPSzV
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Összes naptár bejegyzés
» Hírek » Önkormányzati hírek
Lakossági tájékoztatás

Tájékoztatom Tisztelt Lakosságot, hogy a településfejlesztési koncepcióról, az integrált telepü-lésfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrende-zési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet értelmében a Telepü-lésképi Arculati kézikönyv és a Településképi rendelet hatályba lépése és alkalmazása kapcsán felmerült az igény hogy Tokod Nagyközség Polgármesteri Hivatala, települési fő-építészi feladatok ellátására megfelelő szakértelemmel és jogosultsággal rendelkező építésszel megbízási szerződést kössön.

Tokod Nagyközség közigazgatási területén, Dankó Kristóf okleveles építészmérnök látja el a főépítészi feladatokat.

Első ügyfélfogadási nap: 2018. február 07. szerdán 8.00h- 12.00h

Ezt követően az ügyfélfogadás minden páros héten, szerdán 8.00h- 12.00h - ig lesz.

A főépítészt a Település rendezési eszközökről való tájékoztatáson felül az alábbi ügyekben lehet megkeresni.

V. Fejezet

Szakmai konzultáció

1.Szakmai konzultáció általános szabályai

17.§

(1) Szakmai konzultációt kell lefolytatni Tokod közigazgatási területén tervezett építési tevé-kenység megkezdése előtt – független annak építési engedélyezési, egyszerű bejelentési, vagy építési engedély nélkül végezhető voltára.

(2) Szakmai konzultációval érintett a település teljes közigazgatási területe.

(3) A szakmai konzultációt a tulajdonos, a beruházó, vagy a tervező írásban kezdeményezi.

(4) A kezdeményezésnek tartalmaznia kell:

a) tervezett tevékenység területi beazonosítása (hrsz., cím),

b) a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a telepü-lésrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 25.§ (5) bekezdésében meghatározottakon kívül rögzítésre kerül a tervezett tevékenység helyszínét érintő – ezen rendeletben szereplő – településképi követelmények.

VI. Fejezet

Településképi bejelentési eljárás

2.A bejelentési eljárással érintett építmények, reklámhordozók, rendeltetésváltozások köre 18.§

1) Településképi bejelentési eljárással érintett, a (2) bekezdés területi hatályával – a nyilván-tartott műemléki értéket, vagy műemléket érintő, az örökségvédelmi hatósághoz történő beje-lentéshez, vagy örökségvédelmi engedélyhez kötött tevékenység kivételével:

a) az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az épí-tésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 1. mellékletében sze-replő építési engedélyhez nem kötött építési tevékenység,b) építmények rendeltetésének megváltoztatása, valamint c)reklámok és reklámhordozók elhelyezése.

(2) Településképi bejelentése eljárással érintett: a) az (1) bekezdés a) és b) pontja tekintetében, a Rendelet 4. melléklete szerinti: aa) a településkép-védelmi szempontból kiemelt terület művi elemekkel érintett része, ab) a történeti települési terület, valamint ac) az áthaladás szempontjából meghatározó terület együttes halmaza, valamint b) az (1) bekezdés c) pontja tekintetében a település teljes közigazgatási területe.

3. A bejelentési eljárás részletes szabályai

19.§

(1) A településképi bejelentése eljárás az építtető és az építési tevékenységgel érintett telek, építmény, építményrész tulajdonosa együttes kérelmére indul. A kérelmet a Polgármesternek, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált település-fejlesztési stratégiáról és a település-rendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 26/B. § (2), (3) bekezdésében meghatározott tartalommal, írásban kell benyújtani.

(2) A bejelentési eljárás során vizsgálni kell, hogy a tervezett építési tevékenység, reklámhor-dozó elhelyezése vagy rendeltetésváltoztatás:

a) illeszkedik-e a településképbe,

b) megfelel-e a településképi követelményeknek, valamint

c) megfelel-e a reklám-elhelyezési rendeletben foglalt elhelyezési követelményeknek.

 

Tokod 2018. január 29.

dr. Gál Gabriella

jegyző